Actis unloads Anthelio to Atos

September 14, 2016