Apollo ups Fund IX target to $22.5B

April 14, 2017