Cinven, CVC, Värde strike NewDay pact

October 12, 2016