Freeman Spogli takes a bite out of Cafe Rio

September 11, 2017