TA Associates Appoints Two Senior Executives

November 06, 2013