Thoma Bravo agrees to exit InfoVista to Apax

March 25, 2016